ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิธีขอให้ศาลลดโทษทำอย่างไร เหตุบรรเทาโทษ ขอให้ศาลลงโทษสถานเบา ทนายขอศาลลดโทษหรือลงโทษสถานเบาทำอย่างไร

                เมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้ว ศาลมีหน้าที่พิพากษาตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิด  ซึ่งศาลมีดุลพินิจที่จะลงโทษอย่างเต็มที่  ดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้กระทำความผิดและทนายความที่จะต้องนำเสนอข้อเท็จจริงให้ศาลทราบเหตุที่สมควรจะลดโทษให้แก่จำเลย หรือเหตุที่ควรลงโทษจำเลยในสถานเบา เพื่อให้โอกาสจำเลยในการกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป  ซึ่งเหตุที่จะให้ศาลลดโทษหรือลงโทษสถานเบานั้นเรียกว่า "เหตุบรรเทาโทษ"  ซึ่งได้แก่เหตุที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณงามความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิด และพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน หรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาหรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น การไม่รู้หนังสือและกฎหมายไทย ไม่มีญาติพี่น้องจะติดต่อขอความช่วยเหลือ การรับสารภาพชั้นสอบสวนและเคยช่วยเหลือราชการ การพาผู้เสียหายมาคืน พร้อมด้วยเงินขอขมา และอยู่กินด้วยกัน การช่วยยกรถจักรยานยนต์ที่ทับขาผู้เสียหาย การชดใช้ค่าเสียหายและการออกค่ารักษาพยาบาล อายุน้อย หรือพฤติการณ์ไม่รุนแรง การนำผู้ตายส่งโรงพยาบาลและบอกชื่อสารพิษที่ผู้ตายกิน และออกค่ารักษาพยาบาล การยินยอมให้จับกุม และมอบของกลางแก่ตำรวจ การเข้ามอบตัวต่อเจ้าพนักงานตำรวจ การรับสารภาพชั้นจับกุมหรือชั้นสอบสวน เป็นต้น  By www.siaminterlegal.com