ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ช่องทางต่อสู้คดีเรียกรถคืน ช่องทางต่อสู้คดีเช่าซื้อ สู้คดีไฟแนนท์อย่างไร โดนไฟแนนท์ฟ้องทำอย่างไร ค่าขาดประโยชน์เช่าซื้อรถต้องจ่ายหรือไม่ โดนฟ้องคดีเช่าซื้อ ทนายต่อสู้คดีไฟแนนท์หรือคดีเช่าซื้ออย่างไร อุทธรณ์ฏีกาคดีเช่าซื้อ

               คดีเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นจำนวนมากมายแทบเรียกว่าเป็นคดีสามัญประจำศาลไปแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นคดีเรียกรถคืน คดีได้รถคืนแล้วขายทอดตลาดขาดทุน สำหรับครั้งนี้สำนักงานฯ ขอเสนอรูปแบบคดีเรียกรถคืนก่อนว่าจะมีช่องทางต่อสู้หรือไม่อย่างไร และไฟแนนท์จะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง  โดยคดีในส่วนคดีเรียกรถคืนนั้นคือคดีที่ผู้ให้เช่าซื้อเลิกสัญญาและขอให้คืนรถหากคืนไม่ได้ขอให้ชดใช้ราคาแทน และเรียกค่าขาดประโยชน์ สำนักงานฯ ได้ทำการศึกษารายละเอียดของคดีลักษณะดังกล่าวในเชิงลึกแล้วเห็นว่าผู้ให้เช่าซื้อเอาเปรียบอย่างมาก และในทางกฎหมายมีช่องทางต่อสู้คดีหลายอย่าง ซึ่งล้วนเป็นปัญหาข้อกฏหมายหลายประการ เช่น มีการนำรถไปคืนเองหรือไม่ มีการบอกเลิกสัญญาแล้วหรือไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ เป็นการเลิกสัญญาแบบใด มีแนวคำพิพากษาศาลฏีกาตัดสินเป็นบรรทัดฐานแล้วอย่างไร ราคาที่เรียกร้องมีการรวมผลประโยชน์อย่างไร เมื่อได้รถคืนต้องทำอย่างไร ค่าขาดประโยชน์ไม่ควรต้องจ่ายเลยด้วยเหตุผลทางกฎหมายอย่างไร สามารถนำออกให้เช่าได้หรือไม่ รถสูญหายหรือไม่ หรือรถบุบสลายหรือไม่  ซึ่งจะเห็นว่ามีช่องทางต่อสู้คดีจำนวนมาก ปัจจุบันสำนักงานฯ ได้ต่อสู้คดีในประเด็นเชิงลึกและอาจส่งผลใช้เป็นบรรทัดฐานของคดีเช่าซื้อต่อไปในอนาคตได้ เนื่องจากมีการขัดกันเองของสัญญาเช่าซื้อและขัดกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอันจะทำให้ผู้เช่าซื้อในฐานะผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมต่อไป  By www.siaminterlegal.com