ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องคดีตัวแทนค้าต่างอย่างไร โดนฟ้องคดีว่าเป็นตัวแทนค้าต่างทำอย่างไร ฟ้องตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนให้บริการหลังการขายทำอย่างไร ประเด็นการต่อสู้กรณีตัวแทนค้าต่าง

                   คำว่าตัวแทนค้าต่างนั้นอาจดูเข้าใจยาก เนื่องจากมักเกิดขึ้นในธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนซ่อมบำรุงหลังการขาย เป็นต้น  ซึ่งหมายถึงบุคคลซึ่งในทางการค้าขายของเขาย่อมทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจำทำการค้าขายอย่างหนึ่งในนามของตนเองต่างตัวการ  ประเด็นสำคัญคือ สัญญาตัวแทนค้าต่างนั้นจะเกิดขึ้นได้โดยสัญญาระหว่างตัวการกับตัวแทนค้าต่างโดยชัดแจ้ง ไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปริยายหรือโดยการเชิด  ดังนั้น หากเขาไม่ได้มีการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนค้าต่างก็ไม่ต้องรับผิดในเรื่องการเป็นตัวแทนค้าต่าง  กรณีการเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหา หรือการส่งคนมาดูแล หรือการแนะนำใดๆ จึงไม่น่าเข้าข่ายการเป็นตัวแทนค้าต่างได้  ปัญหาคดีมักจะเป็นเรื่องการมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องในเรื่องการซื้อขายหรือบริการ การเข้าประชุม การแก้ไขปัญหาก็มักจะโดนฟ้องให้รับผิดในฐานะเป็นตัวแทนค้าต่างด้วย  การฟ้องคดีหรือการต่อสู้คดีจึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบด้วย  By www.siaminterlegal.com