ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนหลอกเงินวิ่งเต้นสอบราชการ โดนหลอกเงินซื้อตำแหน่ง โดนหลอกเงินวิ่งเต้นคดี โดนหลอกเงินค่าสอบเข้าราชการ โดนหลอกเอาเงินล้มคดี โดนหลอกเงินให้ตำรวจล้มคดีทำอย่างไร และวิธีต่อสู้คดีการหลอกเงินสอบราชการ

              การหลอกลวงเอาเงินว่าจะไปวิ่งเต้นคดี ล้มคดี เอาเงินไปให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา เพื่อเปลี่ยนแปลงผลคดี หรือวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งโดยไม่ต้องสอบ หรือเพื่อช่วยให้สอบเข้าราชการได้นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่มีวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย  ย่อมส่งผลทำให้ผู้ถูกหลอกลวงไม่เป็นผู้เสียหาย เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด หรือเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานให้กระทำการอันไม่ชอบด้วยหน้าที่  ย่อมไม่เป็นผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้องคดี ไม่มีอำนาจร้องทุกข์ พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้อง

             แต่ประเด็นสำคัญของเรื่องดังกล่าวในส่วนของการโดนหลอกว่าสามารถให้เข้ารับตำแหน่งราชการได้นั้นมีประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ ผู้ถูกหลอกนั้นได้มีโอกาสรู้ล่วงหน้ามาก่อนหรือไม่ว่าเงินที่ให้นั้น ผู้หลอกลวงจะนำไปใช้ในการติดสินบนเจ้าพนักงานโดยทุจริตหรือไม่ หรือกล่าวง่ายๆ คือ ผู้ที่จะฟ้องคดีรู้หรือไม่ว่าเป็นการให้เงินไปเพื่อให้ผู้หลอกลวงนำไปให้เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการใดๆ อันไม่ชอบด้วกหน้าที่  หากไม่รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวก็ถือว่าไม่ได้เป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดย่อมเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีได้  แต่หากรู้อยู่แล้วย่อมถือว่าเป็นผู้ใช้ให้ไปจูงใจเจ้าพนักงานย่อมไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีได้  By www.siaminterlegal.com