ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะ เรียกค่าขาดไร้อุปการะคำนวณอย่างไร ถูกฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะทำอย่างไร ข้อต่อสู้เมื่อโดนฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะ ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาเรียกค่าขาดไร้อุปการะ

                     ค่าขาดไร้อุปการะนั้นปกติการจะได้มากหรือน้อยมักจะพิจารณาจากอายุของผู้ตายว่าเหลือมากน้อยเพียงไร  และโอกาสแห่งการรอดชีวิตของผู้เรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะน่าจะอายุยืนยาวเพียงไร  โดยจะกำหนดเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้  ดังนั้นในการหาพยานหลักฐานในการเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะจึงควรเสนอพยานหลักฐานเกี่ยวกับอายุ สุขภาพของผู้ตายก่อนถึงแก่ความตายว่าเขาน่าจะมีอายุยืนยาว หรือมีสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์  โดยผู้ตายมีทรัพย์สิน มีรายได้หลายอย่าง มีสินทรัพย์ที่เก็บสะสมมากมายให้ศาลเชื่อว่าเขามีรายได้มากจริงๆ หรือมีบุตรคอยส่งเสียจริง  และผู้เรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะนั้นมีสุขภาพแข็งแรงอายุต้องยืนยาวอย่างแน่นอน รวมทั้งมีสิ่งใดที่ได้รับการอุปการะจากผู้ตายบ้าง  หากศาลเชื่อพยานหลักฐานดังกล่าวจะทำให้ศาลกำหนดค่าขาดไร้อุปการะได้มากขึ้นได้

                     ในส่วนของการต่อสู้คดีว่าไม่ควรได้รับค่าขาดไร้อุปการะ เช่น ไม่ได้มีหน้าที่อุปการะกันตามกฎหมาย ไม่ได้อุปการะกันจริง ผู้ตายมีโรคประจำตัว ผู้ตายมีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ใดๆ ไม่มีหลักฐานการอุปการะ โจทก์มีสุขภาพไม่ดีมีโรคประจำตัว อายุไม่น่าจะยืนยาวนาน ไม่มีพยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้ตายน่าจะมีรายได้พออุปการะได้ มีหนี้สินจำนวนมากมาย ไม่มีสินทรัพย์ใดคงเหลือ เป็นต้น 

                     การจะได้ค่าขาดไร้อุปการะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานหรือพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีรายได้หรือไม่ และพิจารณาจากฐานานุรูปของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com