ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องคดีเช็คกรณีกล่าวอ้างว่าออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ยืมทำอย่างไร กู้ยืมจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่ออกเช็ค ออกเช็คไม่ลงวันที่ให้ยึดถือไว้

                    การให้กู้ยืมเงินกันแต่เจ้าหนี้บางรายให้ผู้กู้ออกเช็คให้ไว้จำนวนที่สูงกว่า  เช่น กู้ยืมกันเพียง 100,000 บาท แต่ให้คนกู้ยืมออกเช็ค จำนวน 500,000 บาทไว้เป็นประกัน  กรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่เช็คชำระหนี้เงินกู้แต่เป็นการออกเช็คเพื่อค้ำประกันหนี้เงินกู้  ต่อมาเจ้าหนี้กลับนำเช็คไปฟ้องเป็นคดีอาญา ซึ่งความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ นั้นต้องเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย  แต่กรณีดังกล่าวเป็นการออกเช็คเพื่อเป็นเพียงหลักประกันการชำระหนี้เท่านั้นจึงไม่เป็นความผิดทางอาญาแต่อย่างใด  หรือกรณีกู้ยืมเงินกันแต่ให้ออกเช็คโดยไม่ลงวันที่ในเช็คไว้ก็ไม่เป็นความผิดทางอาญาเช่นเดียวกัน  เมื่อถูกฟ้องคดีเช็คต่อศาลแล้วไม่ใช่จะมีความผิดเสมอไปโดยต้องพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรด้วย  By www.siaminterlegal.com