ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้จัดการมรดกเอามรดกไปโอนให้คนอื่นที่ไม่ใช่ทายาททำอย่างไร ถูกผู้จัดการมรดกแอบโอนที่ดินมรดกให้คนอื่นทำอย่างไร ฟ้องเพิกถอนการโอนมรดกทำอย่างไร

                       ทรัพย์มรดกนั้นย่อมตกทอดเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทตั้งแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย  ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่เพียงทำการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทตามกฎหมายเท่านั้น  การที่ผู้จัดการมรดกแอบเอาทรัพย์มรดกไปโอนให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทายาทนั้น  ทายาททั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในมรดกดังกล่าวย่อมมีสิทธิติดตามเอาคืนได้  โดยควรฟ้องตั้งประเด็นเป็นเรื่องการขอเพิกถอนการโอนทรัพย์มรดกในส่วนที่ตนเองมีสิทธิในมรดก และย่อมสามารถมีสิทธิติดตามเอาคืนได้เสมอ ไม่มีอายุความ  เว้นแต่จะถูกบุคคลอื่นครอบครองปรปักษ์ไปก่อน  ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ใช่การฟ้องเพิกถอนการฉ้อฉลที่มีกำหนดอายุความหนึ่งปี และไม่ใช่คดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกมีกำหนดอายุความห้าปีอีกด้วย  ดังนั้นการตั้งประเด็นฟ้องจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง และทายาทต่างๆ ต้องคอยตรวจสอบทรัพย์มรดกว่าได้มีการล่าช้าในการจัดการมรดกหรือไม่อย่างไร ทรัพย์มรดกมีบุคคลใดทำประโยชน์ และทรัพย์มรดกถูกจำหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นหรือไม่  เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีจำนวนมากที่ต้องสูญเสียทรัพย์มรดกไปเพราะการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้จัดการมรดก  By www.siaminterlegal.com