ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทนายฟ้องคดีเช็คชำระหนี้ซื้อขายสินค้าอย่างไร ทนายต่อสู้คดีเช็คจ่ายค่าสินค้าแบบไหน อุทธรณ์ฏีกาคดีเช็คชำระหนี้ค่าสินค้าหรือซื้อขาย เช็คจ่ายค่าสินค้าเด้งทำอย่างไร เช็คกับการซื้อสินค้าปลอม

            การออกเช็คชำระหนี้ซื้อขายสินค้านั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยมีสิ่งใดซับซ้อน แต่ทนายที่เชี่ยวชาญมักหาข้อต่อสู้ได้เสมอ  โดยปกติการออกเช็คชำระค่าสินค้านั้น เมื่อเช็คเด้งมักจะฟ้องคดีต่อศาลให้รับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ  ฝ่ายผู้ฟ้องคดีเองควรต้องทราบว่ามูลหนี้ตามเช็คนั้นมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ มีการดำเนินคดีภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และควรดำเนินคดีในลักษณะใดเพื่อป้องกันข้อต่อสู้ของจำเลย  โดยหนี้ค่าสินค้านั้นจะต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายด้วย  เช่น หากเป็นการซื้อขายสินค้าปลอม หรือไม่ใช่ของแท้ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ย่อมเป็นการทำขึ้นด้วยมีวัตถุประสงค์เป็นการผิดกฎหมายหรือเป็นการพ้นวิสัย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมตกเป็นโมฆะ มูลหนี้ค่าสินค้าจึงไม่อาจบังคับแก่กันได้ และไม่ต้องรับผิดตามเช็คดังกล่าว  ดังนั้นการฟ้องคดีเช็ค หรือการต่อสู้คดีเช็ค หรือการอุทธรณ์ฏีกาคดีเช็คฝ่ายผู้เสียหายและจำเลยควรศึกษาองค์ประกอบความผิดและพยานหลักฐาน รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ได้จากการนำสืบพยานให้ชัดเจน  By www.siaminterlegal.com