ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกหลอกเอาเงินค่าวิ่งเต้นให้รับราชการ โดนโกงเงินให้เข้ารับราชการ วิธีการดำเนินคดีเมื่อถูกโกงเงินเข้ารับราชการหรือทำงาน ทนายฟ้องคดีเกี่ยวกับเงินวิ่งเต้นรับราชการ ปัญหาเงินค่าช่วยเหลือให้ได้เข้ารับราชการ

              ปัญหาเกี่ยวกับการหลอกลวงเงินเพื่อใช้เป็นค่าวิ่งเต้นหรือค่าตอบแทนช่วยให้เข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  แต่ท้ายที่สุดไม่ได้คัดเลือกเข้ารับราชการ และไม่ได้รับการคืนเงินใดๆ ผู้ที่เรียกรับดังกล่าวก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายใดๆ เนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีการจ่ายเงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  กรณีดังกล่าวต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถี่ถ้วนก่อนว่าเป็นเงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีใด  หากเป็นค่าเข้าทำงานแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายอย่างไร  ผู้จ่ายเงินไปก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลให้จำเลยรับผิดในข้อหาฉ้อโกงได้  ประเด็นดังกล่าวอยู่ที่การตั้งประเด็นของทนายความว่าเงินดังกล่าวเป็นการจ่ายตอบแทนเพื่อการใด และเป็นการจ่ายตอบแทนที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่  และการดำเนินคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงต้องดำเนินคดีภายใน 3 เดือนตามกฎหมายอีกด้วย มิเช่นนั้นคดีขาดอายุความ  By www.siaminterlegal.com