ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รับสารภาพชั้นตำรวจแต่ปฏิเสธชั้นศาล โดนบังคับให้รับสารภาพ รับสารภาพชั้นตำรวจมีผลอย่างไร ควรให้การรับสารภาพชั้นตำรวจหรือไม่ ทนายความเข้าฟังการสอบสวน ทนายความพาพบตำรวจอย่างไร กลับคำให้การชั้นศาล

                 การที่ตำรวจมีหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหานั้นอาจเกิดประเด็นข้อสงสัยว่าควรจะให้การหรือไม่อย่างไร และการให้การดังกล่าวจะส่งผลต่อรูปคดีหรือไม่อย่างไร  หลายคนโดนข่มขู่กดดันไม่ว่าจากตัวผู้เสียหาย ผู้กล่าวหา รวมทั้งเจ้าพนักงานตำรวจเองก็ต้องพิจารณาให้ดีว่ากระทำผิดจริงหรือไม่ มีพยานหลักฐานอย่างใดบ้าง หากให้การรับสารภาพก็ต้องทราบผลที่จะตามมาด้วย การให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้นตามกฏหมายถือเป็นพยานบอกเล่า และการรับฟังคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนนี้จะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/4 และมาตรา 135  เมื่อมีการรับสารภาพในชั้นสอบสวนแล้วต่อมากลับคำให้การเป็นให้การปฏิเสธในชั้นศาล ประเด็นดังกล่าวมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งการจะใช้คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนมาใช้ลงโทษจำเลยนั้นย่อมสามารถกระทำได้แต่จะต้องมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมารับฟังให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิดด้วย  และพยานหลักฐานอื่นต้องไม่ใช่ถ้อยคำของพนักงานสอบสวนผู้สอบคำรับนั้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำรับ  โดยพยานหลักฐานประกอบอื่นอาจจะเป็นประจักษ์พยานหรือพยานแวดล้อมกรณีที่แสดงให้เห็นว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด  ศาลจะอาศัยแต่เพียงคำรับสารภาพในชั้นสอบสวน โดยไม่มีพยานหลักฐานประกอบอื่นๆ มารับฟังพิพากษาลงโทษจำเลยไม่ได้  ดังนั้น การจะให้การรับสารภาพหรือไม่อย่างไรในชั้นตำรวจหรือชั้นสอบสวนย่อมมีผลต่อรูปคดีโดยตรง และต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆ เป็นสำคัญประกอบด้วย  By www.siaminterlegal.com