ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด โดนตั้งข้อหาว่าเป็นตัวการร่วมกระทำผิด ตัวการร่วมกันในการกระทำผิด ไม่ได้ไปในที่เกิดเหตุแต่โดนตั้งข้อหาร่วมกันทำผิด อุทธรณ์ฏีกาประเด็นเรื่องตัวการกระทำผิดอย่างไร ศาลพิพากษาว่ามีความผิดเนื่องจากเป็นตัวการทำอย่างไร

           คำว่าตัวการนั้น หมายถึงการมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยมีเจตนาร่วมกันกระทำผิดให้การกระทำผิดบรรลุผล  เช่น ร่วมกันไปกระทำความผิดด้วย และหลบหนีไปด้วยกัน  หรือเป็นเพียงการแบ่งหน้าที่กันทำ เช่น การยืนบังเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นผู้กระทำความผิดเพื่อกระทำความผิด หรือการคอยพาผู้กระทำผิดหลบหนีไปด้วยกัน หรือคอยยืนคุ้มเชิงไม่ให้คนอื่นรู้หรือไม่ให้คนอื่นมายุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิด เป็นต้น  แต่หากในความเป็นจริงไม่ได้มีการไปร่วมกระทำความผิดกับเขาด้วย หรือไม่ได้ดูต้นทาง หรือสถานที่เกิดเหตุกับที่ที่อยู่นั้นไกลกันมาก ไม่ได้พาหลบหนี  ย่อมไม่มีความผิดฐานเป็นตัวการทั้งสิ้น  เนื่องจากตัวการนั้นต้องเป็นกรณีการอยู่ร่วมหรือใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุในลักษณะที่พร้อมจะช่วยเหลือกันได้ทันที  ดังนั้นหากอยู่ไกลและไม่อาจช่วยเหลือกันได้ย่อมไม่มีความผิดฐานเป็นตัวการ  การจะมีความผิดฐานเป็นตัวการกระทำความผิดกฎหมายหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและพฤติการณ์ที่เกิดเหตุในแต่ละคดีเป็นสำคัญ รวมทั้งถ้อยคำที่ให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com