ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนในขณะขับรถรอการลงโทษได้ไหม ถูกดำเนินคดีข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีนขณะขับรถทำอย่างไร ข้อหาเสพขับเป็นอย่างไร ทำอย่างไรให้ศาลรอการลงโทษในข้อหาเสพขับ อุทธรณ์ฏีกาคดีเสพขับอย่างไร โดนศาลตัดสินให้ติดคุกคดีเสพขับทำอย่างไร

                   ด้วยปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดมีจำนวนมาก และอีกข้อหาหนึ่งที่พบเห็นเป็นประจำคือ ข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีนขณะขับรถ  ความผิดในฐานดังกล่าวนับว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรง  และเนื่องด้วยพยานหลักฐานที่จะเป็นปัจจัยของการดำเนินคดีนี้คือผลตรวจสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือและต่อสู้คดีได้ยากยิ่ง  ประเด็นต่อมาคือการลงโทษในข้อหาดังกล่าวจะเป็นอย่างไร  ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ในขณะเกิดเหตุเป็นสำคัญ และการบรรยายคำร้องประกอบคำรับสารภาพของจำเลยที่ทนายจำเลยได้จัดทำขึ้นนั้นบรรยายได้ดีมากน้อยเพียงไรประกอบด้วย  โดยต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  ซึ่งโดยปกติศาลมีทั้งให้รอการลงโทษได้หากเห็นว่ารถดังกล่าวไม่ใช่รถสาธารณะ ไม่ใช่รถขนาดใหญ่หรือรถโดยสาร  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจะเสียหายรุนแรงน้อยกว่าก็ย่อมสามารถที่จะรอการลงโทษได้  แต่หากพฤติการณ์เป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องถนนอันอาจทำให้คนเสียชีวิตหรือพิการหรือบาดเจ็บได้โดยอาจทำให้ประเทศชาติเสียบุคคลากรในวัยทำงานไปได้โดยไม่สมควร ศาลก็อาจจะพิพากษาให้จำคุกโดยไม่รอการลงโทษเลยก็มีจำนวนไม่น้อย  การยื่นคำร้องประกอบคำรับสารภาพให้ศาลเห็นเหตุอันควรปราณีอื่นๆ และชี้แจงให้เห็นพฤติการณ์ของคดีนับความเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างยิ่ง  เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ศาลเห็นว่ามีพฤติการณ์ที่ควรให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไป    By www.siaminterlegal.com