ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนหลอกให้ร่วมลงทุนทำอย่างไร โดนหลอกให้ร่วมลงทุนเป็นความผิดฉ้อโกงหรือไม่ โดนฟ้องคดีฉ้อโกงทำอย่างไร ได้รับหมายเรียกคดีฉ้อโกงทำอย่างไร วิธีต่อสู้คดีร่วมลงทุนทำอย่างไร ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาคดีร่วมกันลงทุนอย่างไร

                   ประเด็นสำคัญของความผิดข้อหาฉ้อโกงนั้นคือการที่ผู้กระทำผิดฐานฉ้อโกงได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามนั้นจะต้องเป็นผลโดยตรงมาจากการหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง  หากการส่งมอบทรัพย์สินให้นั้นไม่ใช่เพราะหลงเชื่อคำหลอกลวง แต่เป็นการสมัครใจในการร่วมลงทุนเองโดยไม่ได้เชื่อคำหลอกลวงใดๆ และต้องพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงหรือไม่ในการได้กำไรหรือขาดทุน และต้องดูว่าการลงทุนนั้นเป็นวัตถุประสงค์ในการดำเนินการอย่างไรประกอบด้วย  เช่น ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นนั้น หรือไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หรือไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน หรือไม่เคยประกอบธุรกิจกันจริง หรือไม่เคยชี้แจงผลประกอบการหรือผลกำไรใดๆ หรือการปิดบังตัวตนหรือธุรกิจ หรือการเปิดเผยข้อมูลการประกอบธุรกิจ เป็นต้น  By www.siaminterlegal.com