ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ใช้เด็กขับรถรถชนใครต้องรับผิด เด็กทำความเสียหายพ่อแม่ต้องรับผิดหรือไม่ เด็กขับรถชนใครรับผิด วิธีการต่อสู้คดีกรณีเด็กทำผิดหรือเด็กขับรถชน เด็กทำความเสียหายเอาผิดกับใคร

               หลักคือเด็กหรือผู้เยาว์ไปทำความเสียหายแก่คนอื่น พ่อแม่ต้องร่วมรับผิดด้วย เว้นแต่พ่อแม่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลแล้ว  ประเด็นที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมปัจจุบันคือเด็กหรือผู้เยาว์มักจะขี่รถมอเตอร์ไซต์หรือรถยนต์กันตั้งแต่ยังเด็กๆ โดยพ่อแม่ก็รู้เห็นยินยอมให้ขับเช่นนั้น เมื่อเด็กหรือผู้เยาว์ขับรถไปชนคนอื่นหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหาย เด็กหรือผู้เยาว์ก็จะโดนฟ้อง และฟ้องพ่อแม่ให้ร่วมรับผิดในฐานะไม่ดูแลเด็กด้วย เนื่องจากพ่อแม่เด็กไม่ระมัดระวังตามสมควร เช่น พ่อแม่ใช้บุตรขับรถไปล้าง หรือพ่อแม่สนับสนุนให้ผู้เยาว์ขับรถไปทำธุระ หรือให้ขับรถไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกไม่ได้ควบคุม หรือพ่อแม่ยินยอมให้เด็กขับขี่รถ ซื้อรถ หรือปล่อยไปค้างคืนนอกบ้าน หรือพ่อแม่รู้อยู่แล้วว่าผู้เยาว์ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือยอมให้ขับขี่ไปทางสาธารณะ หรือแม้เก็บกุญแจให้ที่สูงแต่บุตรก็ทราบและเคยนำออกไปขับ หรือพ่อแม่ปล่อยปละละเลยให้เล่นซนในสิ่งที่เป็นอันตราย เป็นต้น  แต่หากปรากฎว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยบังเอิญพ่อแม่ไม่ต้องรับผิด เช่น เล่นอยู่ในบ้านตนเอง เกิดเหตุในบ้านตนเอง เป็นต้น  ดังนั้นการใช้ความระมัดระวังหรือไม่ต้องแล้วแต่พฤติการณ์แต่ละเรื่องเป็นกรณีไป  By www.siaminterlegal.com