ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ศาลไม่ให้ประกันตัวทำอย่างไร ฝากขังแล้วศาลไม่ให้ประกันตัวทำอย่างไร วิธีการอุทธรณ์คำสั่งเรื่องประกันตัว ร่างคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเรื่องประกันตัวอย่างไร

                  ในเรื่องการขอประกันตัวผู้ต้องหาชั้นฝากขังนั้นเป็นดุลพินิจของศาล  โดยศาลจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความร้ายแรงของข้อหา พฤติการณ์หลบหนีหรือไม่ หลักประกันน่าเชื่อถือหรือไม่ เป็นต้น  แต่เมื่อขอประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลแล้ว  แต่ศาลไม่ให้ประกันตัวทำให้ต้องถูกขังในเรือนจำ  วิธีการแก้ไขอย่างหนึ่งคือการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา  โดยต้องดูเหตุผลของศาลที่ไม่อนุญาตด้วยเหตุผลใด และอุทธรณ์คัดค้านในประเด็นดังกล่าว และต้องบรรยายข้อเท็จจริงหรือเหตุผลที่ศาลสมควรปล่อยตัวผู้ต้องหาให้เป็นอิสระ เช่น ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจำนวนมาก พฤติการณ์เกี่ยวกับการไม่ได้กระทำผิด การมีฐานะเพียงเป็นผู้ต้องหาต้องมีกระบวนอีกหลายอย่าง โอกาสในการหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิด  พฤติการณ์ไม่อาจยืนยันว่ากระทำผิด การถูกปรักปรำ การรับฟังข้อเท็จจริงฝ่ายเดียว ความเสียหายต่อชื่อเสียง และความยากของการเยียวยาในภายหลัง การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม สิทธิตามรัฐธรรมนูญ บทสันนิษฐานของกฎหมาย การคัดค้านประกันตัวเป็นเพียงพิธีการ มีการสอบปากคำไปหมดสิ้นแล้ว ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี เข้าพบตามหมายเรียกทุกครั้ง ไม่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือภยันตรายใดๆ อายุ อาชีพ หน้าที่การงาน การเจ็บป่วย การเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง การมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง การเลี้ยงดูบุตร การอุปการะบิดามารดา ระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องใช้เวลานาน หลักทรัพย์หรือหลักประกันน่าเชื่อถือ เป็นต้น  ดังนั้น ปัจจัยสำคัญของการได้รับการปล่อยตัวหรือไม่ส่วนหนึ่งอยู่ที่วิธีการบรรยายเหตุผลให้ศาลทราบว่าศาลสมควรปล่อยตัวผู้ต้องหาให้เป็นอิสระเพราะเหตุผลใดเป็นสำคัญ เนื่องจากศาลมีดุลพินิจเต็มที่ในการสั่งเรื่องประกันตัว  By www.siaminterlegal.com