ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความผิดเกี่ยวกับการขับรถโดยประมาท ขับรถชนกันต้องรับผิดอย่างไร ขับรถชนคนตายต้องรับผิดเพียงไร ข้อต่อสู้คดีขับรถประมาท ข้อต่อสู้คดีขับรถชนคนตาย การฟ้องคดีและการต่อสู้คดีขับรถโดยประมาทมีหลักเกณฑ์อย่างไร

              ความผิดเกี่ยวกับการขับรถโดยประมาทนั้น ในกรณีคดีแพ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือฝ่ายใดได้กระทำการโดยประมาทมากกว่ากัน เช่น ผู้เสียหายมีส่วนประมาทอยู่ด้วยจำเลยประมาทมากกว่าจำเลยต้องรับผิดบางส่วน  หรือกรณีผู้เสียหายมีส่วนประมาทมากกว่าจำเลยก็ไม่ต้องรับผิด หรือผู้เสียหายไม่มีส่วนประมาทเลยจำเลยต้องรับผิดเต็มจำนวนค่าสินไหมทดแทน หรือกรณีที่ทั้งสองฝ่ายกระทำการโดยประมาทไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันความเสียหายย่อมไม่อาจเรียกร้องต่อกันได้  ซึ่งการพิจารณาว่าความประมาทนั้นเป็นของฝ่ายใด และมีมากน้อยกว่ากันเพียงไรหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง และไม่ใช่คนขับรถชนจะต้องรับผิดเสมอไปทุกกรณี  หรือกรณีเหตุรถเฉี่ยวชนเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น มีการตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด หรือมีการเปลี่ยนเลนกระทันหัน หรือมีการหยุดรถในระยะกระชั้นชิด หรือการจอดรถริมทางโดยไม่มีสัญญาณเตือน เป็นต้น  ดังนั้น การประมาทหรือไม่ประมาท หรือประมาทมากน้อยเพียงไร หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือไม่อย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ และหากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนหรือสรุปสำนวนไปในลักษณะที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีการสร้างพยานหลักฐานการเกิดเหตุอย่างไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ควรยอมรับด้วยประการทั้งปวง เนื่องจากจะถูกใช้เป็นพยานหลักฐานและปฏิเสธความรับผิดชอบในภายหลัง โดยควรมีการร้องขอความเป็นธรรมให้มีการสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา หรือให้สอบสวนพยานแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งต้องรวบรวมพยานหลักฐานโดยเร็วก่อนพยานหลักฐานนั้นๆ สูญหายหรือถูกบิดเบือดไป  By www.siaminterlegal.com