ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทนายทำคดีฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัสอย่างไร

          ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 299 ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่รับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่าได้กระทำไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้น หรือเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

          กรณีที่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานดังกล่าวจะต้องเป็นเรื่องการชุลมุนต่อสู้ที่ไม่สามารถรู้หรือไม่สามารถแบ่งฝ่ายแบ่งพวกที่เข้าชุลมุนกันได้  และการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจนทำให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัสนั้นจะต้องไม่อาจทราบได้ว่าใครหรือฝ่ายไหนเป็นคนทำร้ายให้ได้รับอันตรายสาหัส  หากทราบก็จะดำเนินคดีแก่คนทำในข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสต่อไป ส่วนผู้ที่เข้าร่วมจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนหรือตัวการหรือไม่อย่างไรเป็นอีกส่วนหนึ่ง  ซึ่งต้องดูจากพฤติการณ์ตามเจตนาและผลของการกระทำเป็นสำคัญ  โดยความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปและมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสนั้นกฏหมายมุ่งประสงค์ที่จะลงโทษผู้ที่เข้าร่วมในการต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป โดยไม่ทราบว่าผู้ใดหรือฝ่ายใดเป็นผู้ทำร้าย  By www.siaminterlegal.com