ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สร้างบ้านรุกล้ำทำอย่างไร ปลูกบ้านในที่ดินต่อมาแบ่งแยกแล้วเกิดการรุกล้ำทำอย่างไร ที่ดินกรรมสิทธิ์รวมกันแต่มาแบ่งแยกแล้วบ้านรุกล้ำทำอย่างไร โดนฟ้องขอให้รื้อถอนบ้านทำอย่างไร

                  กรณีถือครองที่ดินร่วมกันในฐานะเจ้าของรวม ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยเช่นเดียวกัน โดยเมื่อเจ้าของที่ดินมีหลายคนไม่ว่าจะซื้อร่วมกันมาหรือได้รับการแบ่งมรดกและใส่ชื่อร่วมกันไว้ก็ตาม  แต่ละคนก็จะปลูกบ้านลงในที่ดิน  ซึ่งแต่ละคนจะเลือกทำเลปลูกบ้านที่ดินที่สุดหรือเลือกในตำแหน่งด้านหน้าหรือสร้างอาณาเขตขนาดใหญ่ไว้ก่อนเจ้าของร่วมคนอื่น  ปัญหาต่อมาเมื่อมีการไปรังวัดแบ่งแยกเป็นของแต่ละคนจึงเกิดปัญหาว่าบ้านที่ปลูกสร้างไว้นั้นมีการรุกล้ำของในที่ดินของเจ้าของร่วมคนอื่น และมีการฟ้องขอให้รื้อถอนโรงเรือน  กรณีดังกล่าวยังไม่มีกฎหมายที่จะยกมาปรับกับคดีได้โดยตรงศาลจึงนำมาตรา 1312 มาปรับใช้แทน  โดยเมื่อโรงเรือนนั้นได้ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนการแบ่งแยกที่ดิน และเมื่อแบ่งแยกจึงรู้ว่ามีการรุกล้ำ  อย่างนี้ถือว่าเป็นการรุกล้ำโดยสุจริต  เจ้าของร่วมคนอื่นไม่มีสิทธิเรียกร้องให้รื้อถอน  แต่หากต่อมาปรากฎว่าโรงเรือนส่วนที่รุกล้ำนั้นพังเสียหายหรือทำใหม่  การก่อสร้างใหม่แทนนั้นถือว่าเป็นการก่อสร้างโดยรู้ว่าเป็นการรุกล้ำเป็นการสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริต  ดังนั้นเจ้าของร่วมคนอื่นที่โดนรุกล้ำจึงขอให้ทำการรื้อถอนได้  ความยากของกรณีดังกล่าวจึงอยู่ที่การเข้าใจกฎหมายอย่างละเอียดในการตั้งประเด็นในการฟ้องหรือการตั้งประเด็นในการต่อสู้คดีเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีกรณีดังกล่าวได้โดยตรง  By www.siaminterlegal.com