ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องว่าปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมทำอย่างไร หรือโดนแจ้งความว่ากระทำความผิดฐานปลอมเอกสารทำอย่างไร ถูกฟ้องข้อหาปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมต่อสู้คดีอย่างไร ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาข้อหาปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอม

                    ข้อหาปลอมเอกสาร หรือใช้เอกสารปลอมนั้นมักเป็นเรื่องทำเอกสารขึ้น  โดยทั่วไปมักจะทราบกันว่าการยินยอมให้ลงชื่อแทนกันก็ผิดฐานปลอมเอกสารได้  หรือมีการกรอกข้อความขึ้นก็มักจะถูกดำเนินคดีข้อหาปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอมเป็นประจำ  ซึ่งการจะเป็นความผิดหรือไม่นั้นจะต้องดูข้อเท็จจริงประกอบด้วย เช่น เป็นการกรอกข้อความลงในเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มหรือไม่ กรอกตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ ข้อความที่กรอกเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ยินยอมให้กรอกหรือไม่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเอกสารหรือผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชนหรือไม่  หากเป็นกรณีดังกล่าวจะถือว่าไม่ใช่การปลอมเอกสาร  และเมื่่อไม่ใช่การปลอมเอกสารแล้วย่อมไม่เป็นความผิดฐานใช้เอกสารปลอมเช่นกัน  ดังนั้นจะผิดหรือไม่หรือมีช่องทางต่อสู้คดีอย่างไรต้องพิจารณาจากลักษณะการกระทำและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นประกอบด้วยเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com