ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทนายต่อสู้คดีข้อหาพกพาอาวุธปืนอย่างไร ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะเป็นอย่างไร

                ความผิดเกี่ยวกับข้อหาพกพาอาวุธปืนนั้น การพกพาก็เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องเป็นกรณีที่อาวุธปืนต้องอยู่ในสภาพที่จะนำออกมาใช้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่น เหน็บเอว หรือใกล้ตัวที่หยิบใช้ได้ง่าย  ซึ่งจะเห็นได้จากคำพิพากษาศาลฏีกาที่เคยวินิจฉัยไว้กรณีปื่นอยู่ในกระเป๋าเอกสารและมีกุญแจล็อคทั้งสองด้านและวางอยู่เบาะหลังของรถ การจะหยิบปืนมาใช้ทันทีทันใดย่อมเป็นไปได้ยากจึงมิอาจถือได้ว่าเป็นการพกพาติดตัว เป็นตัว  นอกจากนี้หากมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ก็ไม่เป็นความผิดเช่นเดียวกัน เช่น ศาลฏีกาเคยมีคำพิพากษาไว้กรณีพกพาอาวุธปืนติดตัวไปเพื่อเฝ้านากุ้ง ศาลฏีกาถือว่ามีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์  ซึ่งการมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์หรือไม่ ย่อมต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงในการนำสืบพยานเป็นรายกรณีไป  ส่วนกรณีปืนเถื่อนนั้นย่อมไม่อาจพกพาได้อย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะมีเหตุผลใดก็ตาม  By www.siaminterlegal.com