ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ศาลอุทธรณ์ตัดสินลงโทษจำคุกแต่ไม่ให้ประกันตัวทำอย่างไร อุทธรณ์คำสั่งศาลไม่ให้ประกันตัวทำอย่างไร ทนายอุทธรณ์เรื่องประกันตัวอย่างไร

             เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษตัดสินจำคุกแล้วและอยู่ระหว่างระยะเวลายื่นฏีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฏีกา  จำเลยดังกล่าวก็สามารถมีสิทธิที่จะขอประกันตัวต่อศาลชั้นต้นได้  ซึ่งศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งให้จำเลยประกันตัวได้  โดยเมื่อได้รับประกันตัวไปแล้วจำเลยจะต้องไม่หลบหนี ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ไม่ไปข่มขู่หรือทำลายพยานหลักฐานของโจทก์ ไม่ไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นใด ไม่เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพิจารณาคดีของศาล 

             กรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าควรมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว ศาลชั้นต้นจะสั่งไม่อนุญาตให้ประกันไม่ได้  แต่ศาลชั้นต้นจะส่งคำร้องขอประกันตัวให้ศาลฏีกาเป็นผู้สั่ง  หากศาลฏีกามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัว จำเลยก็มีสิทธิขอประกันตัวใหม่ได้ตามมาตรา 108/1 โดยแสดงเหตุผลต่างๆ

             สำหรับการขอประกันตัวใหม่นั้น ควรแสดงเหตุผลต่างๆ ประกอบด้วย เช่น พฤติการณ์ของจำเลยไม่เป็นไปตามเหตุในมาตรา 108/1 (1)-(5) เพราะเหตุผลอย่างไร  จำเลยไม่เคยหลบหนีมาก่อน ไม่เคยผิดสัญญาประกันมาก่อน หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอย่างไร มีอาการอย่างไร เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่ และหากมีอาการกำเริบจะส่งผลอยางไร และต้องพบแพทย์โดยด่วนหรือส่งผลต่อร่างกายและชีวิตอย่างไร โดยแนบใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย หรือจำเลยมีการประกอบอาชีพหรือมีภาระหน้าที่ดูแลทรัพย์สินหรือบุคคลในครอบครัวอย่างไร  หรือหากถูกจำคุกต้องได้รับผลกระทบเสียหายหรือเกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นอย่างไร By www.siaminterlegal.com