ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องเพิกถอนการโอนที่ดินที่ซื้อจากผู้จัดการมรดกทำอย่างไร ซื้อที่ดินจากผู้จัดการมรดกแล้วโดนทายาทฟ้องเพิกถอนการโอนทำอย่างไร การฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดิน วิธีการต่อสู้คดีกรณีโดนฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดิน ซื้อที่ดินมรดกแต่กลับถูกฟ้องเพิกถอน

                 เมื่อเจ้ามรดกตายก็มักจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก และบางครั้งมีการขายที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกแก่บุคคลอื่น  ต่อมากลับถูกฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินโดยมักจะอ้างว่าผู้จัดการมรดกไม่ได้แบ่งปันทรัพย์มรดกแก่ทายาทตามกฎหมายแต่กลับโอนเป็นของตนเองและนำไปขายเสีย  ซึ่งถือว่าผู้จัดการมรดกโอนไปหรือจัดการมรดกไม่ชอบทำให้ทายาทคนอื่นๆ ผู้อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนโอนที่ดินได้อยู่ก่อนแล้วเสียเปรียบ  โดยหากบุคคลภายนอกที่มาซื้อที่ดินต่อจากผู้จัดการมรดกนั้นได้รับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนแล้วย่อมได้กรรมสิทธิ์  ทาายาทคนอื่นๆ ก็ไม่มีสิทธิฟ้องเพิกถอนนิติกรรมการขายที่ดินมรดกได้  และต้องต่อสู้คดีโดยตั้งประเด็นเรื่องความสุจริตและเสียค่าตอบแทนนำสืบพยานต่อศาลให้ได้ความดังกล่าวด้วย  ซึ่งเรื่องความสุจริตและเสียค่าตอบแทนหรือไม่รับฟังได้เพียงใดนั้นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป  By www.siaminterlegal.com