ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยักยอกหุ้น รับของโจรหุ้น ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 แอบแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฟ้องคดีและต่อสู้คดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

               หุ้นเป็นเพียงสิ่งที่แสดงให้เห็นสิทธิและหน้าที่หรือส่วนได้เสียที่มีอยู่ในบริษัท จึงไม่ใช่ทรัพย์ที่จะสามารถเบียดบังยักยอกกันได้ตามกฎหมาย

               ดังนั้นการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ อบจ.5 ก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหุ้นได้จึงไม่เป็นความผิดฐานยักยอกหุ้น

               เมื่อไม่เป็นความผิดฐานยักยอกหุ้นแล้ว การที่จะช่วยซ่อนเร้น หรือรับไว้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นความผิดฐานรับของโจรได้

               ปัญหาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การดำเนินคดึต้องไปให้ถูกทาง และพิจารณาก่อนว่ามีมติหรือมีการประชุมหรือการแจ้งประชุมโดยถูกต้องหรือไม่ และควรดำเนินคดีในลักษณะอย่างใด และต้องมีความเข้าใจในระบบของการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามกฎหมายด้วย By www.siaminterlegal.com