ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกเจ้าของที่ดินตาบอดเข้ามาเปิดทางเข้าออกทำอย่างไร ถูกเจ้าของที่ดินตาบอดเข้ามารังวัดและทำถนนทางเข้าออกแก้ปัญหาอย่างไร ถูกกล่าวอ้างว่าที่ดินตาบอดจะขอเข้าออกในที่ดินเราแก้ปัญหาอย่างไร

                    ปัญหาทางเข้าออกที่ดินตาบอดเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีเหตุทะเลาะกันบ่อยครั้ง  เจ้าของที่ดินตาบอดจะอ้างว่าที่ดินของตนเป็นที่ตาบอดไม่ติดทางสาธารณะและกฎหมายกำหนดให้ที่ดินที่ล้อมอยู่ต้องเปิดทางเข้าออก  เมื่อคุยกันไม่ได้ก็มักจะเข้ามารังวัดที่ดิน หรือเข้าทำถนนทางเข้าออกโดยกำหนดเอาทางที่สะดวกที่สุดของตนเองในการเข้าออกจนเกิดการทะเลาะวิวาทกัน  ซึ่งที่ดินตาบอดนั้นกฎหมายกำหนดให้สามารถที่จะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ออกสู่ทางสาธารณะได้ โดยเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย  แต่สิทธิตามกฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงข้อจำกัดสิทธิของเจ้าของที่ดินที่ได้ล้อมที่ดินตาบอดต้องยอมให้เจ้าของที่ดินตาบอดใช้ทางผ่านที่ดินเพื่อออกไปสู่ทางสาธารณะได้เท่านั้น  แต่ไม่ใช่บทบัญญัติให้สิทธิแก่เจ้าของที่ดินตาบอดที่จะเข้าไปในที่ดินของคนอื่นหรือกระทำการใดๆ ในที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ได้โดยพลการ  อีกทั้งการจะเป็นที่ดินตาบอดไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้จริงหรือไม่ต้องให้ศาลพิจารณาก่อนว่าเข้าเงื่อนไขทางจำเป็นหรือไม่  ดังนั้นการเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นเพื่อรังวัดหรือทำถนนหรือเข้าออกโดยพลการย่อมเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นมีความผิดฐานบุกรุกได้  By www.siaminterlegal.com