ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ดูลาดเลาที่ก่อเหตุผิดอะไร พาหลบหนีผิดอะไร ตัวการกับผู้สนับสนุนต่างกันอย่างไร ไม่ได้ก่อเหตุแต่ศาลลงโทษว่าเป็นตัวการ ไม่ได้ร่วมก่อเหตุผิดอะไร อุทธรณ์ฏีกาเรื่องตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุน

                   เนื่องด้วยได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือชั้นอุทธรณ์คดีลักทรัพย์เหตุฉกรรจ์คดีหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ร่วมเข้าไปก่อเหตุ ไม่ได้ดูต้นทาง แต่โดนตัดสินให้จำคุก  ประเด็นดังกล่าวต้องดูก่อนว่าตัวการในการกระทำความผิดเป็นเช่นไร หรือเป็นเพียงผู้สนับสนุน  คำว่าตัวการต้องมีการร่วมมือและร่วมใจในการทำผิด โดยร่วมลงมือในขณะกระทำผิดอาจมีการแบ่งหน้าที่กันทำได้ เช่น คอยดูต้นทาง หรือคอยช่วยขับรถพาหนี หรือช่วยจับแขนขา และต้องร่วมใจคือรู้เห็นเป็นใจริเริ่มทำผิด เช่น ร่วมวางแผนถือว่ามีเจตนากระทำผิด  และการอยู่ในที่เกิดเหตุนั้นต้องอยู่ในลักษณะที่สามารถจะช่วยเหลือกันได้ทันทีด้วย  การไม่ได้ลงมือก่อเหตุด้วยขณะกระทำผิด ไม่ได้ดูต้นทาง ไม่ได้พาหลบหนี ไม่อาจที่จะเป็นความผิดฐานตัวการได้  หากจะเป็นได้ก็จะเป็นเพียงโทษสนับสนุนการกระทำผิดเท่านั้น  ดังนั้นหากถูกต้องข้อหาว่าเป็นตัวการแล้วต้องดูพฤติการณ์และข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายเป็นตัวการหรือเป็นเพียงผู้สนับสนุนหรือไม่มีความเกี่ยวข้องในการกระทำผิดใดๆ เลย  By www.siaminterlegal.com