ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ให้กู้เงินไม่มีหลักฐานทำอย่างไร ทนายฟ้องคดีให้กู้เงินไม่มีหลักฐาน ให้กู้เงินแล้วผู้กู้ไม่จ่ายทำอย่างไร การกู้เงินเป็นการฉ้อโกงหรือไม่

                ปกติแล้วการกู้ยืมเงินกันนั้นเป็นความผิดในทางแพ่ง โดยหากกู้ยืมเงินกันเกินสองพันบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป ผู้ให้กู้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้  ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปคือยืมเงินกันไม่มีสัญญากู้บ้าง หรือมีสัญญากู้แต่ไม่ยอมชำระหนี้บ้าง หรือมีสัญญากู้แต่ไม่มีทรัพย์สินใดมาชำระหนี้ได้หรือไม่มีทรัพย์ใดให้บังคับคดีบ้าง  กรณีดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและการบริหารคดีของทนายความว่าจะดำเนินคดีหรือดำเนินการไปในทิศทางใดที่จะทำให้ผู้ให้กู้ได้รับเงินกู้คืน  ซึ่งหากในขณะที่ผู้กู้มาขอกู้ ผู้กู้ได้เคยอวดอ้างว่ามีบัญชีเงินฝากในธนาคาร และเอาเช็คมาเซ็นต์ชื่อให้ ผู้ให้กู้จึงหลงเชื่อให้กู้ยืมเงินไปเช่นนี้ การกระทำดังกล่าวก็สามารถเป็นความผิดฐานฉ้อโกงได้ หากผู้กู้ไม่อยากติดคุกก็ต้องนำเงินมาชำระหนี้ดังกล่าว  ทั้งนี้การบริหารคดีไปในทางใดย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com