ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องคดีอาญาแต่กลับโดนฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จทำอย่างไร วิธีการต่อสู้ดคีข้อหาฟ้องเท็จทำอย่างไร โดนแจ้งความข้อหาฟ้องเท็จทำอย่างไร ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาข้อหาฟ้องเท็จ

                      เรื่องศักดิ์ศรีในสังคมไทยยังคงถือเป็นเรื่องใหญ่ ปัญหาที่มักพบบ่อยครั้งคือฟ้องคดีอาญาแก่คนอื่่น  แต่กลับถูกคนอื่นฟ้องกลับข้อหาฟ้องเท็จทำให้เขาเสียหาย  กรณีการฟ้องกันไปมาเช่นนี้ต้องพิจารณาว่าจะต่อสู้คดีอย่างไร  ซึ่งข้อหาฟ้องเท็จนั้นคือทราบอยู่แล้วว่าเป็นความเท็จและยังนำไปฟ้องเพื่อให้ถูกลงโทษ  ดังนั้นหากเป็นการฟ้องคดีไปตามพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่เข้าใจว่าเขากระทำผิดก็ย่อมเป็นการใช้สิทธิทางศาลกล่าวหาจำเลยไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงจึงไม่ใช่เรื่องที่เอาความเท็จมาแกล้งฟ้อง  นอกจากนี้การที่ไปฟ้องกลับว่าเป็นการฟ้องเท็จนั้นโดยที่ตนเองรู้อยู่แล้วว่าเป็นความเท็จ  คนฟ้องกลับอาจมีควมมผิดฐานฟ้องเท็จเสียเองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175  ดังนั้นผู้ถูกฟ้องข้อหาฟ้องเท็จ หรือผู้ที่จะฟ้องว่าผู้อื่นฟ้องเท็จนั้นต้องเข้าใจกฎหมายและต้องพิจารณาพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีด้วยมิเช่นนั้นอาจถูกพิพากษาลงโทษจำคุกเสียเอง  และก่อนการพิจารณาว่าจะดำเนินคดีในลักษณะใดควรศึกษากฎหมายให้ชัดแจ้งเสียก่อน  By www.siaminterlegal.com