ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนนายจ้างฟ้องว่าผิดสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศเรียกเงินที่จ่ายไปและเรียกให้ใช้เงินคืนสามเท่าพร้อมดอกเบีี้ยจะทำอย่างไร การอุทธรณ์ประเด็นผิดสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ

                     บริษัทหลายแห่งมีการส่งพนักงานไปอบรมที่ต่างประเทศ  โดยมักจะทำสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ  โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่ออบรมเสร็จจะต้องกลับมาทำงานให้นายจ้างอย่างน้อย 3 ปี หากลาออกหรือไม่ทำงานจะต้องชดใช้เงินคืนจำนวน 5 เท่า พร้อมเรียกดอกเบี้ยต่างหาก  เมื่อเกิดปัญหาขึ้นนายจ้างก็มักจะฟ้องคดีต่อศาลแรงงานเรียกร้องเงินจำนวนตามสัญญาซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากๆ ปัญหากรณีดังกล่าวมีพบเห็นบ่อยๆ  ซึ่งการตั้งประเด็นต่อสู้คดีดังกล่าว เช่น เป็นข้อตกลงที่ทำให้ลูกจ้างรับภาระสูงเกินกว่าที่ควรและไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 มาตรา 5 อัตราดอกเบี้ยสูงเกินเกินควร  ข้อกำหนดที่ให้ลูกจ้างต้องกลับมาทำงานเป็นเวลานานหลายปีเป็นข้อกำหนดที่ทำให้ลูกจ้างรับภาระมากว่าปกติย่อมไม่เป็นธรรมและไม่สมควรแก่กรณี  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามจริงมีเพียงเล็กน้อย  ลูกจ้างได้กลับมาทำงานไปบ้างแล้วเป็นเวลาที่พอสมควรแล้ว เป็นต้น  ดังนั้นแม้สัญญาจะมีกำหนดเรื่องการกลับมาทำงานหรือต้องชดใช้เงินคืนหลายเท่าตัวก็ไม่ใช่จะบังคับได้เต็มตามสัญญาเสมอไป แต่ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและการนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลให้เห็นว่าลูกจ้างรับภาระเกินสมควรอย่างไรด้วย  By www.siaminterlegal.com