ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

นั่งไปในรถคนอื่นหรือรถคันอื่นเกิดรถชนกันเรียกร้องกับใครและใครรับผิดชอบ นั่งรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุทำอย่างไร นั่งรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างเกิดอุบัติเหตุทำอย่างไร

                    ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ อีกเรื่องหนึ่งคือกรณีที่โดยสารหรือนั่งไปในรถของคนอื่นๆ หรือรถรับจ้างสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถสามล้อ รถมอเตอร์ไซต์ เรือ  แล้วเกิดอุบัติเหตุหรือเฉี่ยวชนกับรถคันอื่นๆ จนถึงแก่ความตายใครต้องรับผิดชอบ  ผู้กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุทำให้อันเกิดอันตรายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ กล่าวคือ ต้องฟ้องคดีคนขับรถที่ผู้ตายโดยสารไปด้วยว่าขับรถโดยประมาท และต้องฟ้องคนขับรถคันอื่นที่มาเฉี่ยวชนด้วย หรือหากมีนายจ้างของคนขับรถทั้งสองคัน หรือมีบริษัทผู้รับประกันภัยของรถทั้งสองคันหรือตัวการตัวแทนที่เกี่ยวข้องต้องฟ้องคดีด้วยเช่นกัน  โดยบิดา มารดา บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฏหมายมีสิทธิฟ้องคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ให้ต้องรับผิดชำระค่าสินไหมทดแทนและค่าขาดไร้อุปการะจนเต็มจำนวนตามกฎหมาย  By www.siaminterlegal.com