ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนจับดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายทำอย่างไร ช่องทางการต่อสู้คดีข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มียาเสพติดไว้เสพแต่ถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายทำอย่างไร ทำอย่างไรให้ศาลรอการลงโทษคดียาเสพติด

                       ความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนั้น เป็นกรณีมียาเสพติดไว้ในครอบครองเกินอัตราเข้าข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย  ซึ่งโดยข้อเท็จจริงนั้นผู้ครอบครองอาจไม่ได้มียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายแต่อย่างใด  แต่กลับต้องถูกดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งมีโทษหนักกว่ากรณีมียาเสพติดไว้เพื่อเสพอย่างเดียว  เมื่อกฎหมายกำหนดข้อสันนิษฐานว่าเป็นการครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้ว แต่ปัจจุบันไม่ใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาด  ดังนั้นจำเลยจึงมีหน้าที่นำสืบพยานหลักฐานให้ศาลเห็นว่าเป็นกรณีมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพเท่านั้น ไม่ได้มีไว้จำหน่าย  หากจำเลยไม่นำสืบหักล้าง หรือนำสืบหักล้างรับฟังไม่ได้ตามข้อสันนิษฐานก็ต้องรับผิดข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย  

                      จำเลยมีหน้าที่นำสืบหักล้างให้เห็นว่าจำเลยมิได้มีของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย  แต่มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพเท่านั้น  โดยทนายความควรวางแผนคดีและนำสืบพยานต่างๆ ให้เห็นว่าไม่มีพฤติการณ์เพื่อจำหน่าย เช่น หลังถูกจับกุมก็ให้การทันทีว่าเพื่อนำมาเสพ หรือชั้นสอบสวนก็ยังยืนยันว่ามีไว้เพื่อเสพเท่านั้นไม่ได้มีไว้จำหน่ายตามที่เคยให้การไว้ในชั้นจับกุม หรือพฤติการณ์คดีไม่ปรากฎว่ามีพฤติการณ์ล่อซื้อจากจำเลย หรือไม่ปรากฎว่ามีการจับกุมบุคคลอื่นใดที่ซื้อยาเสพติดจากจำเลยมาก่อน หรือไม่มีพฤติการณ์ใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และนอกจากนั้นต้องแถลงให้ศาลทราบเหตุของการที่ศาลควรรอการลงโทษจำเลย เช่น จำเลยนั้นเป็นคนดีไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน จำเลยมีนิสัยและความประพฤติไม่เสียหายร้ายแรงใดๆ  จำเลยประกอบอาชีพสุจริต และมีการงานมั่นคง และการถูกดำเนินคดีทำให้จำเลยรู้ผิดชอบชั่วดีมากขึ้นแล้วคงไม่กล้ากระทำผิดต่อไปอีก และอยู่ในวิสัยที่จำเลยนั้นสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้ จำเลยมีการศึกษา มีพ่อแม่ลูกเมียต้องดูแล ต้องดูแลกิจการต่างๆ หรือเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นผู้หารายได้หลักเลี้ยงครอบครัว  ซึ่งจะทำให้ข้อหาเสพยาเสพติดนั้นมีโอกาสได้รับการรอการลงโทษจากศาลมากขึ้น  

                      การที่ศาลรอการลงโทษหรือไม่ หรือเชื่อว่าจำเลยมียาเสพติดไว้เพื่อเสพเท่านั้นหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับการวางแผนคดี การนำสืบพยาน ดุลพินิจการลงโทษของศาล พยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน และข้อเท็จจริงของเหตุบรรเทาโทษของจำเลยแต่ละคนเป็นสำคัญ  By www.siamimterlegal.com