ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เช็คค้ำประกัน ออกเช็คประกันหนี้ ทนายต่อสู้คดีเช็คอย่างไร การคืนเช็ค เช็คคืน เช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เช็คเด้ง แนวทางต่อสู้คดีเช็คทำอย่างไร

                 การออกเช็คชำระหนี้ต้องเป็นการชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย  แต่หากเป็นการออกเช็คไม่ใช่เพื่อชำระหนี้แต่เป็นการออกเช็คเพื่อค้ำประกันหนี้หรือเป็นประกันในการชำระหนี้นั้น ย่อมไม่เป็นความผิดทางอาญา  เช่น  ออกเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าเป็นเวลานานนับปี หรือระบุจำนวนเงินในเช็คตรงกับจำนวนหนี้พร้อมดอกเบี้ยไว้ และมีข้อตกลงว่าหากชำระหนี้ครบถ้วนจะต้องคืนเช็ค  ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าไม่ได้ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ แต่เป็นการออกเช็คประกันหนี้เท่านั้น ย่อมไม่มีความผิดอาญา  ดังนั้นควรพิจารณาก่อนว่าเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้หรือค้ำประกันหรือเป็นประกันการชำระหนี้ เนื่องจากรายละเอียดและเนื้อหาสาระมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง By www.siaminterlegal.com