ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สามีภริยาลงชื่อยินยอมให้ทำคู่สมรสทำสัญญาค้ำประกันต้องร่วมรับผิดหรือไม่ สามีภริยาโดนฟ้องให้ร่วมรับผิดตามสัญญาค้ำประกันทำอย่างไร

สามีภริยาลงชื่อยินยอมให้คู่สมรสทำสัญญาค้ำประกันต้องร่วมรับผิดหรือไม่ สามีภริยาโดนฟ้องให้รับผิดตามสัญญาค้ำประกันที่ตนเองยินยอมให้คู่สมรสทำสัญญาค้ำประกันทำอย่างไร

            สัญญาค้ำประกันไม่ใช่นิติกรรมที่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส  การที่คู่สมรสลงลายมือชื่อยินยอมให้คู่สมรสของตนทำสัญญาค้ำประกันได้นั้น เป็นการให้ความยินยอมไว้เป็นการทั่วไป เป็นการแสดงว่าคู่สมรสรับรู้และไม่คัดค้านการทำสัญญาค้ำประกัน  แต่ไม่ใช่การให้สัตยาบันตามมาตรา 1490(4) จึงไม่ต้องร่วมรับผิดเป็นส่วนตัวด้วย  By www.siaminterlegal.com