ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกดำเนินคดีฉ้อโกงเพราะรับโอนเงินเข้าบัญชีทำอย่างไร รับโอนเงินเข้าบัญชีผิดฉ้อโกงหรือไม่ หลอกลงทุนซื้อขายหุ้น ฉ้อโกงเงินลงทุน วิธีการต่อสู้คดีกรณีรับโอนเงินเข้าบัญชี

              กรณีการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในการซื้อขายหุ้น หรือซื้อตราสารต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน  บางกรณีมีการตกลงให้ทำการชักชวนบุคคลต่างๆ ให้ร่วมลงทุน  หรือบางกรณีถูกตกเป็นเหยื่อเนื่องจากเป็นผู้รับโอนเงินเข้าบัญชี  ซึ่งในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานตำรวจหรือทนายโจทก์มักจะมองว่ามีส่วนร่วมกระทำความผิดในการฉ้อโกงด้วย เนื่องจากเงินถูกกำหนดให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่น บุคคลผู้เป็นเจ้าของบัญชีก็จะถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกัน  ซึ่งการดำเนินคดี การต่อสู้คดีต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป  หากมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วควรต่อสู้คดีให้ถูกต้อง และต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ประกอบต่างๆ ด้วย เช่น ไม่เคยชักชวนโจทก์หรือผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนกับผู้ใดมาก่อน  หรือการรับโอนเงินเข้าบัญชีไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการร่วมกันหลอกลวงผู้อื่น หรือเป็นเพียงผู้ร่วมลงทุนด้วยคนหนึ่ง หรือเป็นผู้ได้รับความเสียหายด้วย หรือรายการเดินบัญชีมีรายการรับโอนเงินแล้วโอนต่อให้ผู้หลอกลวงในเวลาต่อเนื่องกันทันทีทุกครั้ง ซึ่งเป็นเพียงการรับมาเพื่อโอนต่อ หรือไม่มีพฤติการณ์การติดต่อโดยตรงหรือการเจรจาอื่นๆ ให้เห็นว่ามีเจตนาหลอกลวงใดๆ เป็นต้น  ฉะนั้นแม้จะมีข้อเท็จจริงว่าผู้เสียหายหรือโจทก์โอนเงินผ่านเข้าบัญชีก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการร่วมกระทำผิดเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละคดีเป็นสำคัญ By www.siaminterlegal.com