ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิธีชั่งน้ำหนักพยานของศาล การวางแผนดำเนินคดี การวางแผนต่อสู้คดี หลักเกณฑ์การเลือกทนายความ หลักเกณฑ์การตัดสินของศาลในคดีอาญา

                สำนักงานฯ ได้มีโอกาสรับทราบเงื่อนไขของการวางแผนการต่อสู้คดีจากผู้พิพากษาในศาลอาญาท่านหนึ่งเป็นเวลาชั่วโมงเศษ  ซึ่งทำให้รู้แนวทางที่ศาลใช้วินิจฉัยตัดสินคดีในคดีอาญาต่างๆ และท่านได้กรุณาแนะแนวทางในการเป็นทนายความที่ดีว่าควรวางแผนคดีอย่างไร ข้อต่อสู้แบบใดฟังได้หรือไม่อาจรับฟังได้  โดยท่านได้กรุณาเปิดเผยวิธีคิดและวิธีชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของผู้พิพากษาในการพิเคราะห์พยานหลักฐานเพื่อตัดสินโทษ  ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ถือว่าจะทำให้สามารถประเมินคำตัดสินได้คร่าวๆ และเพื่อเป็นการหาทางออกในการช่วยเหลือลูกความต่างๆ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  การนำสืบพยานต้องนำสืบพยานแบบใด ลักษณะอย่างไรน่าเกิดความสงสัยหรือไม่น่าเชื่อถือ และต้องเข้าใจว่าทนายความนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดี หากทนายวางแผนคดีผิดพลาดย่อมหมายถึงการถูกลงโทษจำคุก หรือการนำพาไปให้ถูกจำคุกนั่นเอง  การดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีต้องประเมินพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือของพยาน และความสมเหตุสมผลของข้อเท็จจริงด้วย โดยต้องคำนึงถึงหลักปฏิบัติของบุคคลทั่วไปว่าเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด หรือมีพฤติการณ์หรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่ากระทำความผิดหรือไม่ประกอบด้วย  โดยคดีอาญานั้นพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดจริงย่อมไม่พ้นคุกแน่นอน ดังนั้นฝีมือการถามค้านของทนายจำเลยนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้หลุดคดี  โดยการถามค้านดังกล่าวต้องใช้ความรู้ด้านกฎหมาย การศึกษาคำพิพากษาศาลฏีกาที่เป็นคำตัดสินในลักษณะข้อเท็จจริงเดียวกัน ทักษะการถามพยาน ทักษณะการแถลงการณ์ปิดคดี ทักษะการนำเสนอพยานหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทักษะการเขียนอุทธรณ์ฏีกา เป็นต้น  สำนักงานฯ ขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง  By www.siaminterlegal.com