ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิธียื่นอุทธรณ์ในคดีแรงงาน วิธีการแก้อุทธรณ์ในคดีแรงงาน การดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์ของศาลแรงงาน ศาลแรงงานยกฟ้องจะอุทธรณ์อย่างไร วิธีการจัดทำอุทธรณ์ในคดีแรงงาน

                      การอุทธรณ์ในคดีแรงงานนั้นเป็นระบบสิทธิ  และอุทธรณ์ได้เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมาย  ส่วนปัญหาข้อเท็จจริงนั้นต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในคดีแรงงาน  และต้องอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ  โดยการอุทธรณ์นั้นให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อศาลแรงงานซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง และให้ศาลแรงงานส่งสำเนาอุทธรณ์แก่อีกฝ่ายแก้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ฝ่ายนั้นได้รับสำเนาอุทธรณ์  ประเด็นความยากของการอุทธรณ์คดีแรงงานนั้นคือต้องอุทธรณ์ได้เพียงแต่ปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น  การค้นหาหรือเรียบเรียงคิดค้นประเด็นในข้อกฎหมายในการอุทธรณ์จึงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดและต้องทราบความหมายว่าปัญหาใดเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และปัญหาใดเป็นปัญหาข้อเท็จจริง  และระยะเวลาในการอุทธณณ์และแก้อุทธรณ์นั้นมีระยะเวลาที่สั้นกว่าคดีปกติทั่วไปอีกด้วย  By www.siaminterlegal.com