ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข้อหาขืมขืนกระทำชำเรา โดนฟ้องข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา โดนจับคดีข่มขืนกระทำชำเรา ช่องทางต่อสู้ข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา ประเด็นการเขียนอุทธรณ์ฏีกาข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา

                     การกระทำชำเราคือการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น  ซึ่งหมายความว่าผู้กระทำต้องใช้อวัยวะเพศกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่น หากใช้สิ่งอื่นต้องเป็นการกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น  ดังนั้นการกระทำชำเราไม่ว่าเป็นการกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากผู้อื่นต้องมีการสอดใส่อวัยวะเพศหรือสิ่งอื่นใดให้ล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศ ทวารหนักหรือช่องปากด้วย  ดังนั้นการสัมผัสภายนอกหรือเพียงการถูไถแต่ไม่ได้สอดใส่เข้าไปจึงไม่เป็นการกระทำชำเรา  แต่เป็นความผิดข้อหากระทำอนาจารได้ 

                   อวัยวะเพศของผู้หญิงมีทั้งส่วนด้านนอกและด้านใน อวัยวะเพศส่วนด้านในคือช่องคลอดซึ่งเป็นช่องทางให้อวัยวะเพศชายสอดใส่เข้าไปขณะร่วมประเวณี โดยปากช่องคลอดจะอยู่ใกล้ส่วนท้ายด้านล่างหรือใต้อวัยวะเพศด้านนอก  การนำสืบพยานต่อสู้คดีเกี่ยวกับข้อหาข่มขืนกระทำชำเราจึงต้องนำสืบให้เห็นลักษณะธรรมชาติของเพศหญิงและการไม่ได้สอดใส่หรือล่วงล้ำเข้าไปในช่องคลอด หรือร่องรอยการเสียดสีหรือการถูกร่วมประเวณี รวมครั้งคราบอสุจิจากผลการตรวจสอบของแพทย์ หรือการตรวจดีเอ็นเอประกอบด้วย  หรือความสำคัญผิดในอายุของถูกผู้กระทำ หรือการร่วมกระทำความผิดในลักษณะการรุมโทรม หรือความยินยอมในการร่วมประเวณี เป็นต้น  By www.siaminterlegal.com