ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

นำเช็คค้ำประกันไปฟ้องคดีอาญาผิดอย่างไร เบิกความเท็จในคดีเช็ค ข้อต่อสู้คดีเช็ค ถูกฟ้องคดีเช็คทั้งที่เป็นเช็คค้ำประกัน ข้อหาเบิกความเท็จและฟ้องเท็จในคดีเช็คค้ำประกัน

                  ปัจจุบันมีการออกเช็คชำระหนี้กันจำนวนมาก  แต่มีบางกรณีที่เป็นการออกเช็คเพื่อค้ำประกันหนี้ เช่น ค้ำประกันเงินกู้ ค้ำประกันความเสียหายจากการก่อสร้าง ค้ำประกันการชำระหนี้ต่างๆ หรือเป็นการให้ยึดถือเพื่อเป็นประกันหนี้ เป็นต้น  ซึ่งบางครั้งเจ้าหนี้ก็มักจะมีการให้ออกเช็คค้ำประกันโดยสั่งจ่ายเงินจำนวนมากกว่ามูลหนี้ที่แท้จริงเพื่อเป็นประกันว่าหากผิดนัดจะนำเช็คไปขึ้นเงินและฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ  ประเด็นดังกล่าวหากเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นเช็คที่ออกเพื่อค้ำประกันหนี้  แต่ยังนำมาฟ้องคดีอาญาว่าเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้  ย่อมมีความผิดฐานฟ้องเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 

                 อีกทั้งในคดีอาญาที่นำเช็คไปฟ้องเป็นคดีอาญานั้นมีการเบิกความยืนยันว่าเป็นเช็คชำระหนี้ ไม่ใช่การค้ำประกันหนี้ ย่อมมีความผิดฐานเบิกความเท็จอีกด้วย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177

                 แม้ศาลยกฟ้องในคดีเช็คแล้วก็ตามก็ถือว่าได้รับความเสียหายย่อมเป็นผู้เสียหายได้ และไม่ถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยแต่อย่างใด

                 การเป็นเช็คค้ำประกันหรือไม่ หรือจะฟ้องร้องได้เพียงไรต้องพิจารณาข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องเป็นสำคัญ By www.siaminterlegal.com