ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องคดีเช่าซื้อเจรจาทำยอมดีหรือไม่ วิธีการต่อสู้กรณีโดนฟ้องเรียกรถคืน โดนฟ้องคดีเช่าซื้อต้องรับผิดค่าขาดประโยชน์หรือไม่ ทนายต่อสู้คดีเช่าซื้อกรณีราคาแทนและค่าขาดประโยชน์อย่างไร

                คดีเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นคดีเกิดขึ้นมากในทุกศาล  เมื่อถูกฟ้องแล้วจะทำอย่างไร ควรเจรจาทำยอมดีหรือไม่  การเจรจาทำยอมนั้นเป็นเรื่องดีเนื่องจากคดีจบและผ่อนชำระ  แต่ข้อเสียคือต้องผ่อนชำระในยอดที่สูงมากเกือบเต็มตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งอาจมีส่วนลดบ้างแต่ก็เป็นส่วนเล็กน้อยมาก  และหากผิดนัดถือว่าผิดนัดทั้งหมดต้องถูกบังคับคดีทันที  หรืออีกวิธีหนึ่งคือต่อสู้คดีว่ายอดหนี้มีจำนวนมากเกินจริงเป็นหลักแสนถึงสองแสนบาท  โดยต้องยื่นคำให้การว่าราคาแทนนั้นมีจำนวนเงินลงทุนเท่าใด เป็นเงินสดเท่าใด เงินดาวน์เท่าใด มีวงเงินลงทุนแท้จริงเท่าใด และผ่อนชำระมาแล้วเท่าใด  มีจำนวนเงินคงเหลือแท้จริงเท่าใด  และในส่วนของค่าขาดประโยชน์ไม่ต้องรับผิดเลยเพราะเหตุใด เนื่องจากขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร ความเป็นจริงไม่อาจเรียกค่าขาดประโยชน์ได้เพราะเหตุใด การนำรถออกให้เช่าทำได้จริงหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ยอดหนี้ลดลงจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน  และท้ายสุดรถคันดังกล่าวก็ยังคงอยู่กับผู้เช่าซื้อได้ใช้งานไม่ถูกยึดไป หากถูกยึดไปก็ต้องนำไปขายทอดตลาดหากราคาขาดอยู่ก็ต้องโดนฟ้องอีก รถก็ไม่ได้ใช้ต้องมาใช้หนี้อีก และทำให้ราคาที่ต้องรับผิดลดน้อยลงมากอีกด้วย  เมื่อถูกฟ้องคดีแล้วควรพิจารณาถึงทางได้เสียทุกทางเป็นสำคัญประกอบด้วย  By www.siaminterlegal.com