ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทนายฟ้องถอนคืนการให้ ทนายต่อสู้คดีถอนคืนการให้ ถอนคืนการให้ด้วยเหตุเนรคุณ อุทธรณ์ฏีกาคดีถอนคืนการให้ด้วยเหตุเนรคุณอย่างไร พ่อแม่ฟ้องเรียกคืนการให้จากลูก

                การได้รับการให้โดยเสน่หานั้นกระทำกันได้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินที่ให้แก่กัน และไม่ว่าจะเป็นการให้ด้วยการทำการปลดหนี้ให้ หรือให้โดยการชำระหนี้แทนให้ก็ตามก็เป็นการให้ทั้งสิ้น 

                เมื่อมีการให้กันแล้ว ผู้ให้ก็สามารถเรียกคืนทรัพย์สินที่ให้ได้ ดังนี้

                1. ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ

                2. ถ้าผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ

                3. ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้

                โดยคดีที่พบเห็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้า เนื่องจากเป็นเรื่องพ่อแม่ฟ้องเรียกคืนการให้ด้วยเหตุลูกที่รับการให้เนรคุณทำร้ายพ่อแม่ และไม่เลี้ยงดูพ่อแม่

                 แต่อย่างไรก็ตามจะถอนคืนการให้ไม่ได้หากเป็นการให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ หรือให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน หรือให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือให้ในการสมรส  ดังนั้นการฟ้องคดีถอนคืนการให้ หรือการต่อสู้คดีลักษณะดังกล่าวต้องดูเงื่อนไขของกฎหมาย พิจารณาพยานหลักฐาน และแนวคำพิพากษาศาลฏีกาประกอบด้วย  By www.siaminterlegal.com