ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หลอกให้นำเงินมาลงทุนร่วมกัน หลอกเอาเงินไปลงทุน ขอยืมเงินไปลงทุนและปันผล ทนายดำเนินคดีเรียกเงินลงทุนคืนทำอย่างไร

                 ปัจจุบันมีการร่วมกันลงทุนหลายประเภท และบางประเภทถูกนำใช้เป็นช่องทางการหลอกลวง  โดยหลอกลวงให้นำเงินมาลงทุนเปิดกิจการบางอย่าง และจะมีการปันผลให้เป็นรายเดือน รายปีต่างๆ  ปัญหาที่พบส่วนมากมักจะเป็นเรื่องหลอกว่าให้นำเงินมาลงทุนประกอบธุรกิจร่วมกัน แต่ความเป็นจริงไม่ได้นำเงินไปประกอบธุรกิจร่วมกันใดๆ เมื่อขอคืนก็ติดต่อไม่ได้ หรือกล่าวอ้างว่ากำลังดำเนินการโดยไร้เหตุผล  กรณีดังกล่าวอาจดูเหมือนไม่ใช่ความผิดทางอาญา เนื่องจากอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องการผิดสัญญาลงทุน หรือสัญญาหุ้นส่วน อันเป็นความผิดเพียงทางแพ่งไม่ใช่ความผิดอาญา  แต่กรณีดังกล่าวก็เป็นคดีอาญาได้เช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ที่ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเชิงคดีว่ามีความผูกพันกันในลักษณะใด เช่น เมื่อมอบเงินลงทุนแล้วมีการติดตามทวงถามผลการดำเนินการก็ไม่ได้รับคำตอบว่าได้ดำเนินการไปแล้วมากน้อยเพียงใด หรือข้อเท็จจริงไม่ปรากฎว่ามีการดำเนินการนำเงินไปลงทุนอย่างใดๆ จริง  และต้องดูพฤติการณ์ว่ามีเจตนาจะร่วมลงทุนทำธุรกิจกับเจ้าของเงินมาแต่แรกหรือไม่  หากไม่มีเจตนาจะลงทุนแต่แรกแล้วย่อมเป็นความผิดฐานฉ้อโกงได้เช่นกัน  แต่หากมีเจตนาลงทุนจริงก็เป็นเพียงความผิดทางแพ่งเท่านั้น  By www.siaminterlegal.com