ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทนายฟ้องคดีข้อหาเบิกความเท็จอย่างไร ทนายต่อสู้คดีข้อหาเบิกความเท็จอย่างไร การดำเนินคดีและต่อสู้คดีข้อหาเบิกความเท็จ ทนายยื่นอุทธรณ์คดีข้อหาเบิกความเท็จ ทนายยื่นฏีกาคดีข้อหาเบิกความเท็จอย่างไร

                  ความผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 สามารถเป็นความผิดได้ทั้งการเบิกความเท็จในคดีแพ่งและการเบิกความเท็จในคดีอาญา  โดยผู้กระทำผิดต้องกระทำโดยเจตนาคือรู้อยู่แล้วว่าข้อความที่เบิกความต่อศาลนั้นเป็นความเท็จ และความเท็จนั้นต้องเป็นข้อสำคัญในคดีด้วย  การเบิกความเท็จเป็นความผิดทันทีที่ได้เบิกความต่อศาล แม้ว่าจะไม่ได้สาบานตัวก่อนก็ตาม และไม่ต้องรอให้ศาลมีคำพิพากษาในคดีที่เบิกความเท็จเสียก่อน และไม่ว่าจะเป็นการเบิกความเท็จในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือชั้นพิจารณาก็เป็นความผิดทั้งสิ้น  ซึ่งเมื่อเป็นความผิดฐานเบิกความเท็จแล้ว ย่อมไม่เป็นความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จอีก เนื่องจากการที่ศาลจะจดข้อความที่เบิกความหรือไม่เป็นเรื่องของศาล ไม่ใช่เรื่องที่พยานที่จะแจ้งให้ศาลจด และไม่เป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน เพราะศาลทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมในการพิจารณาคดีตามบทบัญญัติโดยเฉพาะตามมาตรา 177 ศาลมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานอย่างเจ้าพนักงานทั่วไปจึงไม่เป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จ  ในส่วนกรณีผู้ที่เบิกความเท็จเป็นจำเลยนั้น แม้ว่าจำเลยจะมีสิทธิในการต่อสู้คดีและจะให้การอย่างไร หรือไม่ยอมให้การในคดีก็ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 172 ก็ตาม แต่หากในชั้นพิจารณาตัวจำเลยได้เบิกความในคดี ย่อมเป็นการเบิกความในฐานะพยาน ซึ่งเป็นฐานะต่างหากต่างจากเป็นตัวจำเลยก็ย่อมมีความผิดฐานเบิกวามเท็จได้  สำหรับการต่อสู้คดีข้อหาเบิกความเท็จนี้ควรดูข้อเท็จจริงในคดีเป็นสำคัญ และควรต่อสู้คดีในทำนองว่าจำเลยทราบสิ่งที่เบิกความมาจากคำบอกเล่าของผู้อื่นที่เล่าให้ฟัง และข้อความนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ไม่ทราบ และจำเลยไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่าเป็นความจริง หรือคำเบิกความของจำเลยนั้นไม่ใช่ข้อสำคัญในคดี เป็นต้น  ความผิดฐานเบิกความเท็จนั้นทนายที่เชี่ยวชาญมักใช้เป็นเทคนิคในการวางรูปแบบการดำเนินคดีและต่อสู้คดี โดยอาศัยเทคนิคการถามพยานที่เบิกความต่อศาล เพื่อให้เข้าองค์ประกอบความผิด โดยหวังจะดำเนินคดีข้อหาเบิกความเท็ํจในภายหลัง พยานที่เบิกความในคดีต่างๆ จึงควรศึกษาข้อกฎหมายดังกล่าวให้ชัดเจนเนื่องจากอาจถูกดำเนินคดีข้อหาเบิกความเท็จต่อศาลได้เช่นเดียวกัน  By www.siaminterlegal.com