ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกฟ้องคดีเช็คทางอาญาทั้งที่ออกเช็คเพื่อค้ำประกันทำอย่างไร เช็คค้ำประกันฟ้องทางอาญาได้หรือไม่ เบิกความในคดีเช็คทางอาญาทั้งที่เป็นเช็คค้ำประกันทำอย่างไร วิธีการต่อสู้คดีเพื่อถูกฟ้องคดีเช็คค้ำประกัน

                     พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ เป็นความผิดทางอาญา  ซึ่งต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย  คือเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้  ดังนั้นการออกเช็คเพื่อค้ำประกันหนี้จึงไม่มีความผิดทางอาญา  แต่เจ้าหนี้หรือทนายความที่มีความรู้ด้านกฎหมายอาจดำเนินการผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง  โดยมีการนำเช็คค้ำประกันไปฟ้องคดีอาญา  ซึ่งไม่ใช่เช็คที่ออกเพื่อชำระหนี้แต่ไปฟ้องว่าเป็นออกเช็คเพื่อชำระหนี้ ย่อมเป็นการฟ้องเท็จ

                      การเบิกความต่อศาลว่าเช็คดังกล่าวออกเพื่อชำระหนี้ทั้งที่เป็นเช็คค้ำประกันหนี้เท่านั้น ย่อมเป็นความเท็จและเป็นข้อสำคัญในคดี เป็นความผิดฐานเบิกความเท็จ

                      การฟ้องเท็จและเบิกความเท็จดังกล่าวนับว่าเป็นเรื่องร้ายแรงศาลมักจะไม่รอการลงโทษ

                      ดังนั้นการดำเนินคดีใดๆ หรือเบิกความในคดีใดๆ ต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดแจ้งเสียก่อนเพราะท้ายที่สุดอาจต้องติดคุกเสียเอง  By www.siaminterlegal.com