ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยื่นลาออกได้ค่าชดเชยหรือไม่ ยื่นลาออกให้ออกทันทีไม่จ่ายเงินให้ถึงวันสุดท้ายทำอย่างไร โดนเรียกให้ลาออกทำอย่างไร

                    โดยหลักการแล้วเมื่อยื่นหนังสือลาออกแล้วก็จะไม่ได้ค่าชดเชยตามกฎหมายใดๆ เนื่องจากไม่ใช่การเลิกจ้างโดยนายจ้าง  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือการให้พนักงานลาออก  โดยกำหนดให้มีผลถึงวันใดตามข้อตกลงเรื่องการลาออก  แต่ในความเป็นจริงบริษัทไม่ต้องการให้พนักงานทำงานต่อและให้ออกทันทีโดยไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้พนักงานจนถึงวันสุดท้ายที่ครบกำหนดการลาออกนั้น  กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง  ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยด้วย  ส่วนค่าเสียหายนั้นไม่อาจเรียกร้องได้เพราะเขียนหนังสือลาออกไว้ล่วงหน้าแล้วไม่เสียหายใดๆ  ส่วนการตกลงกันให้การลาออกมีผลทันทีหรือในวันอื่นก็ย่อมทำได้เช่นกันและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ  By www.siaminterlegal.com