ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ศาลไม่ให้ประกันตัวในระหว่างฝากขังทำอย่างไร อุทธรณ์คำสั่งศาลไม่ให้ประกันตัวต้องทำอย่างไร ทนายอุทธรณ์เรื่องประกันตัวอย่างไร

              เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดีแก่ผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวน  และพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาล  ผู้ต้องหาดังกล่าวก็สามารถมีสิทธิที่จะขอประกันตัวต่อศาลได้ในระหว่างการสอบสวน  โดยเมื่อได้รับประกันตัวไปแล้วผู้ต้องหาจะต้องไม่หลบหนี ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ไม่ไปข่มขู่หรือทำลายพยานหลักฐานของโจทก์ ไม่ไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นใด ไม่เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสวบสวนของตำรวจ  โดยหากได้รับการปล่อยตัวไปแล้วไปกระทำการดังกล่าว ผู้เสียหายหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิขอให้ศาลคุมขังผู้ต้องหาได้ ศาลจะทำการไต่สวนหาความจริง และมีคำสั่ง  หากมีคำสั่งให้คุมขังไว้ ผู้ต้องหาก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ขอให้ปล่อยตัวได้

             หากศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นฝากขัง  ผู้ต้องหามีสิทธิยื่นคำขอให้ปล่อยชั่วคราวใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 108/1 หรือใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไปยังศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 119 ทวิ (1)  หากศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ประกันอีกคำสั่งนั้นเป็นที่สุด  แต่ผู้ต้องหายังมีสิทธิขอประกันใหม่ได้

             สำหรับการอุทธรณ์นั้นเป็นความรู้ความสามารถของทนายแต่ละคนว่าจะบรรยายอุทธรณ์ในลักษณะใดเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ประกันตัวได้  ซึ่งในหลักการจะต้องเป็นการบรรยายอุทธรณ์ว่าพฤติการณ์ของผู้ต้องหาไม่เป็นไปตามเหตุในมาตรา 108/1 (1)-(5) เพราะเหตุผลอย่างไร  และต้องบรรยายอุทธรณ์ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่เคยหลบหนีมาก่อน ไม่เคยผิดสัญญาประกันมาก่อน หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอย่างไร มีอาการอย่างไร เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่ และหากมีอาการกำเริบจะส่งผลอยางไร และต้องพบแพทย์โดยด่วนหรือส่งผลต่อร่างกายและชีวิตอย่างไร โดยแนบใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย หรือผู้ต้องหามีการประกอบอาชีพหรือมีภาระหน้าที่ดูแลทรัพย์สินหรือบุคคลในครอบครัวอย่างไร  หรือหากถูกจำคุกต้องได้รับผลกระทบเสียหายหรือเกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นอย่างไร By www.siaminterlegal.com