ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อย่างไรเป็นข่มขืนกระทำชำเราตามกฎหมายใหม่ โดนแจ้งความข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา ฟ้องคดีข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา ความผิดเกี่ยวกับการรุมโทรม ข่มขืนสามีภริยา ข่มขืนคู่สมรส วิธีการต่อสู้คดีข่มขืน ช่องทางอุทธรณ์ฏีกาคดีข่มขืนกระทำชำเราอย่างไร

                   ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ คือ เป็นการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกับอวัยวะเพศผู้อื่น หรืออวัยวะเพศผู้กระทำกับทวารหนักผู้อื่น หรืออวัยวะเพศผู้กระทำกับช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศผู้อื่น หรือใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับทวารหนักของผู้อื่น

                   หากกระทำโดยมี หรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระทำต่อชายในลักษณะเดียวกัน (โทรมชาย) ก็จะมีความผิดหนักขึ้นอีก

                   หากข่มขืนกระทำชำเราคู่สมรสและคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้  หากศาลลงโทษจำคุกและคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่าให้คู่สมรสฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ดำเนินการฟ้องหย่าให้

                  การข่มขืนกระทำชำเราต้องเป็นเรื่องไม่ยินยอม  หากมีการยินยอมก็จะไม่เป็นความผิด และการโทรมจะต้องเป็นตัวการร่วม 2 คนพลัดเปลี่ยนข่มขืน  ถ้ามีผู้ร่วมประเวณี 2 คน คนหนึ่งหญิงยินยอม อีกคนไม่ยินยอมก็ไม่เป็นการโทรมหญิง และคนที่ได้รับการยินยอมก็จะมีความผิดฐานสนับสนุนสำหรับการกระทำสำหรับคนที่ไม่ยินยอมนั้นได้ด้วย  นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาอีกว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดสำเร็จหรือเป็นเพียงพยายามกระทำความผิด หรือเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้น  By www.siaminterlegal.com