ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตอกเสาเข็มกำแพงร้าว จ้างตอกเสาเข็มเกิดความเสียหาย ความเสียหายเกิดจากตอกเสาเข็ม ผู้รับเหมาตอกเสาเข็มต้องรับผิดอย่างไร ว่าจ้างตอกเสาเข็มต้องรับผิดอย่างไร ฝุ่นละอองตอกเสาเข็ม ตอกเสาเข็มสะเทือน ตอกเสาเข็มบ้านพัง ตอกเสาเข็มสะเทือนบ้านทรุด

                      สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีการตอกเสาเข็ม โดยมีการว่าจ้างให้ผู้รับเหมาในการตอกเสาเข็มนั้น ปัญหาคดีส่วนใหญ่ที่พบเห็นมักเป็นการพิพาทกัน คือ ความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง ของตกหล่นจากที่ก่อสร้าง ตอกเสาเข็มทำให้บ้านพังบ้านทรุด หรือแตกร้าว หรือดินไถลใต้ดิน  โดยผู้ที่มีอาชีพดังกล่าวต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น  และเมื่อเป็นคดีความแล้วมักจะฟ้องคดีทั้งในส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างให้ทำการก่อสร้างด้วย   ซึ่งในส่วนของผู้ว่าจ้างให้ทำการตอกเสาเข็มจะต่อสู้คดีเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบอย่างไรเพื่อให้ศาลยกฟ้อง  การต่อสู้คดีของผู้ว่าจ้างควรเป็นไปในทำนองว่ามีการตอกเสาเข็มตามแบบแปลนที่ทางราชการอนุญาต ผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่เข้าควบคุมการตอกเสาเข็มใดๆ  เป็นคำสั่งให้ปฏิบัติตามสัญญา ไม่ใช่คำสั่งเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างใช้วิชาการและความระมัดระวังอย่างดีแล้ว ผู้ว่าจ้างไม่ใช่ผู้ผิดในการงานที่สั่งให้ทำตาม ป.พ.พ. มาตรา 428 และค่าเสียหายไม่ได้มีอยู่จริง อีกทั้งอาคารบ้านเรือนมีการปลูกสร้างมานาน และก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานเอง หรือเกิดจากการใช้งานของผู้ฟ้องคดีเอง คดีขาดอายุความ เป็นต้น  นอกจากนี้โจทก์ควรรีบยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยขอให้หยุดการก่อสร้างไว้เป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาด้วย เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นไปมากกว่าเดิม  By www.siaminterlegal.com