ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ซื้อขายที่ดินแต่ชี้ที่ดินผิดแปลง หลอกขายที่ดิน ทนายดำเนินคดีหลอกขายที่ดิน ไม่ยอมคืนเงินหลอกขายที่ดินทำอย่างไร

                ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งอีกประการหนึ่ง คือ การนำชี้ที่ดินที่ขายผิดแปลง โดยเจตนาจะเอาเงินค่าขายที่ดินจำนวนมากขึ้น ทั้งที่ความเป็นจริงที่ดินมีราคาต่ำ เพราะสภาพพื้นที่ หรือสภาพที่ตั้งของที่ดินเอง  เช่น หลอกลวงนำชี้ว่าที่ดินอยู่ที่หนึ่ง แต่ความเป็นจริงกลับปรากฎว่าที่ดินอยู่อีกแห่งหนึ่ง หรือมีสภาพเนื้อที่ดินน้อยกว่าที่ซื้อขาย ทำให้ผู้ซื้อหลงเชื่อและยอมจ่ายเงินซื้อที่ดินไป  การกระทำดังกล่าวโดยทั่วไปอาจมองได้ว่าเป็นเรื่องของการผิดสัญญาในทางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายเท่านั้น  แต่โดยองค์ประกอบของความผิดก็เป็นความผิดฐานฉ้อโกงได้เช่นกัน  ซึ่งการที่จะมีความผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่อย่างไรต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องเป็นกรณีๆ ไป อีกทั้งความผิดฐานฉ้อโกงเป็นความผิดอันยอมความได้ต้องดำเนินคดีภายใน 3 เดือนตามกฎหมายด้วย มิเช่นนั้นคดีขาดอายุความ  By www.siaminterlegal.com