ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกปิดถนนทางเข้าออกที่ดินตาบอดแก้ไขปัญหาอย่างไร โดนปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินทำอย่างไร ปิดถนนทางเข้าออกที่ดินตาบอดโดยปิดในที่ดินตัวเองผิดไหม

                      ปัญหาทางเข้าออกที่ดินตาบอดนั้นมักเกิดปัญหาเรื่องการปิดกั้นล้อมรั้วทางเข้าออกที่ดินตาบอดอยู่เป็นประจำ  เนื่องจากไม่อยากให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ด้านในได้ผ่านที่ดินของตนเอง  วันดีคืนดีเจ้าของที่ดินด้านนอกก็ทำการปิดกั้นล้อมรั้วไม่ให้ผ่านเข้าออกจะทำอย่างไร  สำหรับปัญหาดังกล่าวหากทางเข้าออกนั้นเป็นทางถนนที่เคยใช้กันมานานแต่เดิมแล้วจนมีสภาพเป็นทางถนนซึ่งเจ้าของที่ดินตาบอดมีสิทธิใช้ทางเข้าออกนั้นได้ และมีทางเข้าออกเพียงทางเดียว  การที่เจ้าของที่ดินด้านหน้าทำการปิดกั้นล้อมรั้วแม้จะทำการปิดกั้นในที่ดินของตัวเองก็ตามย่อมเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของที่ดินตาบอดและมีความผิดฐานบุกรุก  เจ้าของที่ดินตาบอดต้องดำเนินคดีข้อหาบุกรุกต่อไป หรือฟ้องขอให้เปิดทางจำเเป็นต่อศาล  พร้อมเรียกค่าเสียหายตามกฎหมาย  By www.siaminterlegal.com