ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รถหายในคอนโดมิเนียมใครรับผิดชอบ รถหายในอพาร์ทเม้นท์ใครรับผิดชอบ การดำเนินคดีในกรณีรถสูญหายในคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ทเม้นต์ทำอย่างไร

                    เมื่อนำรถไปจอดที่คอนโดมิเนียมหรืออพาร์ทเม้นต์และเกิดการสูญหายใครต้องรับผิดชอบ เจ้าของอพาร์ทเม้นต์หรือนิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือบริษัทที่รับจ้างรักษาความปลอดภัยต้องรับผิดชอบหรือไม่  เรื่องดังกล่าวเคยมีคำพิพากษาศาลฏีกาตัดสินไว้ทำนองว่าการเรียกเก็บค่าจอดรถเป็นรายเดือนเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้พักอาศัยเป็นทางเลือกหากต้องการจอดในอาคารเพื่อรถไม่เสียหายจากแสงแดดหรือฝนตก ไม่อาจถือว่ามีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้พักอาศัย  ส่วนนิติบุคคลอาคารชุดนั้นก็ไม่มีหน้าที่รักษาทรัพย์ส่วนบุคคล  โดยมีหน้าที่เพียงจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับเท่านั้น ไม่รวมไปถึงรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนบุคคลด้วย  ส่วนการตรวจสอบสติ๊กเกอร์ หรือการรับบัตรจอด หรือการตรวจสอบรถขนส่งที่เข้าออกอาคารเป็นเพียงมาตรการให้เกิดความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยเท่านั้น  ไม่ได้มีความหมายรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์ส่วนบุคคลของผู้ใด  

                   ประเด็นดังกล่าวยังมีข้อน่าคิดอยู่ว่าคำพิพากษาศาลฏีกาดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากพยานหลักฐานในการนำสืบคดี  ซึ่งข้อเท็จจริงย่อมไม่เหมือนกันเสียทุกคดี  หากได้ความว่าการชำระค่าจอดรถรวมไปถึงการดูแลรักษาทรัพย์ด้วยเนื่องจากเสียค่าจอดจำนวนมากในลักษณะการฝากทรัพย์ก็จะส่งผลทำให้มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพย์ได้เช่นกัน  หรือการนำรถไปจอดเพื่อใช้บริการซื้อของหรือการใช้บริการกับธุรกิจของคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ทเม้นต์ซึ่งจะมีผลถึงยอดรายได้หรือผลกำไรที่มากขึ้นจากการให้บริการที่จอดรถ  ดังนั้นการจะถือว่าเป็นการฝากทรัพย์หรือไม่ หรือการได้ประโยชน์หรือไม่อย่างไรต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป  By www.siaminterlegal.com