ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การร่วมวางแผนกระทำความผิด การหาคนมากระทำความผิด การไปดูลาดเลาบ้านที่จะกระทำผิด การตามไปรับส่วนแบ่งใกล้กับที่เกิดเหตุ การขับรถมาส่งผู้กระทำผิด การนัดแนะขับรถมารับผู้กระทำความผิดเป็นความผิดอย่างไร โดนฟ้องว่าเป็นตัวการกระผิด ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาตัวการกระทำผิด

                   การร่วมปรึกษาหารือ การร่วมวางแผนกระทำผิด การหาคนมากระทำผิด การขับรถมาส่ง การขับรถมารับ การไปดูลาดเลาบ้านที่จะกระทำผิด  การไปรับส่วนแบ่ง หากไม่ได้เข้าไปร่วมกระทำความผิดในที่เกิดเหตุ หรืออยู่ใกล้ในลักษณะช่วยเหลือผู้กระทำความผิดได้ หรือไม่ได้คอยดูต้นทาง หรืออยู่ห่างไกลสถานที่เกิดเหตุ หรือไม่ได้ใช้จ้างวานให้กระทำผิด การไม่สามารถมองเห็นสถานที่เกิดเหตุ หรือการไม่ได้รออยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุที่จะมีเวลาเพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้กระทำความผิด หรือการไม่ได้แบ่งหน้าที่กันทำขณะเกิดเหตุ ย่อมไม่ใช่การกระทำในลักษณะตัวการที่จะต้องรับโทษเท่าผู้กระทำความผิด  ซึ่งในทางปฏิบัติพนักงานอัยการหรือโจทก์มักจะฟ้องคดีว่าร่วมกันกระทำความผิดอย่างลักษณะเป็นตัวการร่วมกัน  หากรับสารภาพว่าทำความผิดจริงก็คือรับว่าเป็นตัวการกระทำความผิดจริงก็มักจะถูกตัดสินให้รับโทษเท่ากับตัวการที่กระทำความผิด  ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การกระทำในลักษณะตัวการ  แต่ถือว่าเป็นการให้การช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดย่อมเป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้น และมีโทษน้อยกว่าการเป็นตัวการ  ดังนั้นการกระทำความผิดจะเข้าลักษณะการเป็นตัวการหรือเป็นเพียงผู้สนับสนุนต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ในคดีเป็นสำคัญ และจำเลยควรนำสืบให้เห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่เข้าเงื่อนไขการกระทำความผิดในลักษณะตัวการอย่างไร  มิใช่เมื่อถูกฟ้องจะรับสารภาพในทันทีโดยไม่ดูเหตุผลของกฎหมายเพราะโทษที่จะได้รับนั้นมีความแตกต่างกัน  By www.siaminterlegal.com